Det här är förstasidan i en webbkurs om databaser som finns fritt tillgänglig på adressen http://www.databasteknik.se/webbkursen/. Senaste ändring av den här sidan: 21 januari 2011.

Av Thomas Padron-McCarthy. Copyright, alla rättigheter reserverade, osv. Skicka gärna kommentarer till webbkursen@databasteknik.se.

En webbkurs om databaser

Av Thomas Padron-McCarthy

Den här webbkursen om databaser är baserad på föreläsningar som jag har hållit i olika databaskurser. Kursen är klar, men det kan komma att ske ändringar och tillägg. Den motsvarar en bok på 100-150 sidor. Kursen tar inte upp särskilt mycket om hur en databashanterare arbetar internt, utan det handlar om att använda databashanteraren: för att skapa egna databaser, stoppa in data i dem, och söka i dem.

En omarbetad och utvidgad version av det här materialet finns i form av en bok: Databasteknik av Thomas Padron-McCarthy och Tore Risch (Studentlitteratur, publicerad 2005, ISBN 91-44-04449-6).

(This is a web course about databases. The course is in Swedish.)


Full fart på informationsmotorvägen!

Del 1: Grunder om databaser

Del 2: Lite mer avancerad användning av databaser

Del 3: Ett par specifika databashanterare

Del 4: Kort om några mer avancerade ämnen

Klart, men kompletteras kontinuerligt

Referens


Kursen finns på webben under adressen http://www.databasteknik.se/webbkursen/. Man kan också ladda hem hela kursen som en zip-fil (databaser.zip), eller som en gzippad tar-fil (databaser.tar.gz). (Om jag gör ändringar i webbsidorna kan det ibland ta ett tag innan tar- och ZIP-filerna blir uppdaterade.)

Om du hittar fel eller oklarheter i kursen, eller har förslag på förbättringar, vare sig det gäller faktainnehåll, urval, språk, pedagogik eller något annat, så meddela gärna författaren!

Tack till alla som hjälpt till på olika sätt.

(Tidigare fanns kursen på adressen http://www.ida.liu.se/~tompa/databaser/, men den fungerar inte längre.)


Webbkursen om databaser av Thomas Padron-McCarthy.

Valid HTML 4.01 Viewable With Any Browser