Det här är ett avsnitt i en webbkurs om databaser som finns fritt tillgänglig på adressen http://www.databasteknik.se/webbkursen/. Senaste ändring: 16 juli 2005.

Av Thomas Padron-McCarthy. Copyright, alla rättigheter reserverade, osv. Skicka gärna kommentarer till webbkursen@databasteknik.se.

Tack

Flera personer har bidragit till den här webbkursen, med uppmuntran eller med synpunkter på innehållet eller utformingen. Tack till allihop! Särskilt tack till Eva L. Ragnemalm, Björn Ericsson och Johan Malmborg.

Även om den här webbkursen bara innehåller texter som jag själv har skrivit, vill jag också nämna min medförfattare till boken Databasteknik, professor Tore Risch, som förutom sina egna bidrag till boken även gett värdefulla kommentarer på de delar som jag har skrivit. En del av dessa kommentarer har jag också hunnit åtgärda i webbkursen.


Webbkursen om databaser av Thomas Padron-McCarthy.