Det här är ett avsnitt i en webbkurs om databaser som finns fritt tillgänglig på adressen http://www.databasteknik.se/webbkursen/. Senaste ändring: 16 juli 2005.

Av Thomas Padron-McCarthy. Copyright, alla rättigheter reserverade, osv. Skicka gärna kommentarer till webbkursen@databasteknik.se.

Copyright

Det här är en webbkurs om databaser.

Copyright och alla rättigheter till materialet tillhör författaren, Thomas Padron-McCarthy.

Du har dock rätt att göra följande:

Om du sprider hela eller delar av materialet till andra, måste du alltid tydligt ange att kursen finns på WWW under adressen "http://www.databasteknik.se/webbkursen/", så att andra kan hämta den själva därifrån.

Det är alltså tillåtet att göra kopior av kursen, och till och med sälja dem, men då måste du också tydligt ange att samma material finns att hämta gratis via WWW.

Om du säljer någon form av kopior på webbkursen, eller delar av den, får du inte tjäna pengar på försäljningen. Det är tillåtet att sälja kopior för ett pris som täcker kopiering, distribution och administration, till exempel om ett universitet trycker upp webbsidorna i form av ett kompendium eller som en del av ett kompendium, men då får man inte ta mer betalt än att det täcker kostnaderna.

Det är inte tillåtet att använda det här materialet som grund, och sen utvidga det till en bok.

Om du tycker att jag glömt något här, eller borde ha annorlunda regler, eller vill att jag ska göra undantag för ett visst fall, så skicka ett brev till författaren.


Webbkursen om databaser av Thomas Padron-McCarthy.