Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Errata till senare tryckningar

Boken gavs ursprungligen ut hösten 2005. Inför den nya tryckning som gjordes våren 2007, rättade vi en del av de fel som fanns med i första tryckningen. Listan nedan innehåller de fel som upptäcks i den rättade versionen av boken,

Tack för kommentarer och rättelser till bland annat Thomas Adolfsson, Örebro, Fredrik Bökman, Gävle, David Hall, Norrköping, Bo Peterson, Malmö, Erik Bogren, Roger Wernersson, Karlskrona, Peter Östergren, Uppsala, och Ingemar Sjöström, Kolmården.


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 21 januari 2010