Thomas Padron-McCarthy

Thomas finns på Örebro universitetet, och hans hemsida har adressen http://www.aass.oru.se/~tpy/.

Vänta en stund så kommer du dit, eller klicka på länken ovan om du har bråttom.