Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Errata till första tryckningen

Boken gavs ursprungligen ut hösten 2005. Inför den nya tryckning som gjordes våren 2007, rättade vi en del av de fel som fanns med i första tryckningen. Felen nedan ska därför inte finnas i nyare exemplar. Ytterligare fel, som upptäcks i den rättade versionen av boken, finns i den nya errata-listan.

Tack för kommentarer och rättelser till bland annat Thomas Adolfsson, Örebro, Fredrik Bökman, Gävle, David Hall, Norrköping, och Bo Peterson, Malmö.


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 18 augusti 2007