Fråga

Kolumner som används i where-villkoret i många sökningar kan det vara bra att skapa index för. Kolumner som bara är med i svaret från sökningarna, och som inte finns med i where-villkoret, behöver inte ha index. Varför behöver de inte det?

Svar

I de flesta databashantere lagras hela innehållet på en hel rad tillsammans på ett ställe. Om man väl hittat raden, går det därför fort att ta fram värdet på vilken som helst av kolumnerna på den raden.

En kolumn som inte används för att välja ut rader behöver därför inget index. Index hjälper databashanteraren att hitta rätt rader, inte att hitta kolumner.


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: webbkursen@databasteknik.se).
Copyright, alla rättigheter reserverade, osv.
Senaste ändring: 4 juni 2002