Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Svar till övningar - kapitel 6, övning 3, Karlssons maskin och kompani

Tabellerna nedan är baserade på ER-diagrammet i lösningsförslaget till övning 1 i kapitel 3.

Tabeller, med primärnyckeln understruken:

Referensattribut:


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 22 juli 2005