Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Svar till övningar - kapitel 20

I kodexemplet med SQLPrepare och SQLExecute på sidan 378 skrivs felmeddelanden ut om funktionsanropen inte returnerar SQL_SUCCESS.

Vilka typer av fel kan inträffa i respektive anrop?

SQLPrepare

http://odbcrouter.com/api/SQLPrepare.shtml finns en (inte nödvändigtvis fullständig) tabell över 23 typer av fel som kan uppstå. Däribland finns:

SQLExecute

http://odbcrouter.com/api/SQLExecute.shtml finns en (inte nödvändigtvis fullständig) tabell över 24 typer av fel som kan uppstå. Däribland finns:

Sensmoral

Som vi ser ovan kan det uppstå många olika fel, och ett tillämpningsprogram som gör anspråk på att vara bra och användarvänligt måste innehålla mycket kod för att hantera de fel som kan uppstå.


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005