Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Svar till övningar - kapitel 10, övning 3, Varför?

Som det står i avsnitt 10.1:

Det som sker inuti en relationsdatabashanterare uttrycks ofta tydligast i relationsalgebra. Till exempel översätter databashanteraren de SQL-frågor den tar emot till något som åtminstone starkt påminner om relationsalgebrauttryck. Om man ska förstå hur en databashanterare arbetar internt, till exempel för att kunna få ut bästa möjliga prestanda vid körningen av en fråga, är det därför bra att känna till relationsalgebra.

Det är också vara svårt att formulera avancerade frågor i SQL om man inte kan relationsalgebra. Till exempel behöver man ibland använda explicit yttre join i SQL. Då måste man veta hur en yttre join fungerar, och yttre join är en operation i relationsalgebran.


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 23 juli 2005