Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Svar till övningar - kapitel 3, övning 2, Kategorier av detaljer

Vi skulle kunna rita in de olika kategorierna i ER-schemat, kanske som en arvshierarki, men då måste man ändra i schemat varje gång en ny kategori tillkommer. Det står i uppgiften att det hela tiden tillkommer nya kategorier, så därför är det ingen bra lösning. Schemat ska ändras sällan! Därför är det bättre att låta de olika kategorierna ingå i databasens data, i stället för i schemat, till exempel så här:

ER-diagram för Karlssons maskin och kompani

Kommentarer:


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 22 juli 2005