Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 8.1: Exempeldatabasen: arbetare och kontor (s 146)

create table Kontor
(Knr integer,
Knamn varchar(10),
primary key (Knr));

insert into Kontor (Knr, Knamn)
    values (10, 'Gnesta');
insert into Kontor (Knr, Knamn)
    values (20, 'Moskva');
insert into Kontor (Knr, Knamn)
    values (30, 'Pyongyang');

create table Arbetare
(Anr integer,
Anamn varchar(3),
Lon integer,
Placering integer,
foreign key (Placering) references Kontor (Knr),
primary key (Anr));

insert into Arbetare (Anr, Anamn, Lon, Placering)
  values (1, 'Bob', 1000, 10);
insert into Arbetare (Anr, Anamn, Lon, Placering)
  values (2, 'Liz', 2000, 10);
insert into Arbetare (Anr, Anamn, Lon, Placering)
  values (3, 'Sam', 1000, 30);


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005