Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 8.11: Flera join-operationer i samma fråga (s 162)

create table Projekt
(Pnr integer,
Pnamn varchar(10),
primary key (Pnr));

insert into Projekt (Pnr, Pnamn)
  values (100, 'Apollo');
insert into Projekt (Pnr, Pnamn)
  values (200, 'Manhattan');
insert into Projekt (Pnr, Pnamn)
  values (300, 'Zork');

create table Jobbar
(Arbetare integer,
Projekt integer,
primary key (Arbetare, Projekt),
foreign key (Arbetare) references Arbetare(Anr),
foreign key (Projekt) references Projekt(Pnr));

insert into Jobbar (Arbetare, Projekt)
  values (1, 100);
insert into Jobbar (Arbetare, Projekt)
  values (1, 200);
insert into Jobbar (Arbetare, Projekt)
  values (2, 200);


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005