Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 7.22: Så här skapade vi vår klubb-databas (s 137)

create table Medlem
(Mnr integer not null,
Namn varchar(6),
Telefon varchar(10),
primary key (Mnr));

create table Sektion
(Skod char(1) not null,
Namn varchar(14),
Ledare integer,
primary key (Skod));

create table Deltar
(Medlem integer not null,
Sektion char(1) not null,
primary key (Medlem, Sektion));

alter table Sektion
add foreign key (Ledare) references Medlem (Mnr);
alter table Deltar
add foreign key (Medlem) references Medlem (Mnr);
alter table Deltar
add foreign key (Sektion) references Sektion (Skod);


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005