Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 7.23: Så här la vi in data i klubb-databasen (s 138)

insert into Medlem (Mnr, Namn, Telefon)
values (2, 'Stina', '282677');
insert into Medlem (Mnr, Namn, Telefon)
values (3, 'Saddam', '260088');
insert into Medlem (Mnr, Namn, Telefon)
values (4, 'Lotta', '174590');
insert into Medlem (Mnr, Namn, Telefon)
values (1, 'Olle', '260088');

insert into Sektion (Skod, Namn, Ledare)
values ('A', 'Bowling', 4);
insert into Sektion (Skod, Namn, Ledare)
values ('C', 'Konstsim', 2);
insert into Sektion (Skod, Namn, Ledare)
values ('B', 'Kickboxing', 4);

insert into Deltar (Medlem, Sektion)
values (1, 'A');
insert into Deltar (Medlem, Sektion)
values (1, 'B');
insert into Deltar (Medlem, Sektion)
values (1, 'C');
insert into Deltar (Medlem, Sektion)
values (2, 'C');
insert into Deltar (Medlem, Sektion)
values (3, 'A');


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005