Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 20.4: C-program med MySQL-anrop (s 371-373)

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "mysql.h"

int main(void) {
 MYSQL* c;
 MYSQL_RES* result;
 MYSQL_ROW row;

 c = mysql_init((MYSQL*)NULL);
 if (c == NULL) {
  printf("Kunde inte skapa anslutningsobjektet.\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }

 if (mysql_real_connect(c, "localhost",
             "root", "SpGlk2Az",
             "min_nya_databas", 0,
             (const char *)NULL, 0)
   == NULL) {
  printf("Kunde inte ansluta till databasen.\n");
  printf("Felmeddelande: %s\n", mysql_error(c));
  return EXIT_FAILURE;
 }

 if (mysql_query(c, "select Nummer, Namn, Telefon "
           "from Person") != 0) {
  printf("Frågan misslyckades.\n");
  printf("Felmeddelande: %s\n", mysql_error(c));
  return EXIT_FAILURE;
 }

 if ((result = mysql_store_result(c)) == NULL) {
  printf("Kunde inte hämta resultatet.\n");
  printf("Felmeddelande: %s\n", mysql_error(c));
  return EXIT_FAILURE;
 }

 printf("Personer:\n");
 while ((row = mysql_fetch_row(result)) != NULL) {
  printf("Nummer %s, med namnet %s "
      " och telefonnummer %s.\n",
      row[0], row[1], row[2]);
 } /* while rows in the result */

 mysql_free_result(result);
 mysql_close(c);

 return EXIT_SUCCESS;
} /* main */


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005