Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 20.8.1: Java-program med JDBC-anrop (s 387-388)

import java.sql.*;

class JDBCTest {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   Class.forName("com.mimer.jdbc.Driver");
  }
  catch (java.lang.ClassNotFoundException cnf) {
   System.err.println("Hittade inte " +
             "JDBC-drivrutinen.");
   return;
  }
 
  String url =
   "jdbc:mimer://root:SpGlk2Az@basen.oru.se/" +
   "min_nya_databas";

  Connection con;
  try {
   con = DriverManager.getConnection(url);
  }
  catch (java.sql.SQLException sqe) {
   System.err.println("Kunde inte ansluta " +
             "till databasen.");
   return;
  }
  
  System.out.println("Personer:");
  try {
   String query = "select Nummer, Namn, Telefon " +
           "from Person";
   Statement stmt = con.createStatement();
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(query);
   while (rs.next()) {
    System.out.println("Nummer " +
              rs.getString("Nummer") +
              ", med namnet " +
              rs.getString("Namn") +
              " och telefonnummer " +
              rs.getString("Telefon") +
              ".");
   }
   rs.close();
   stmt.close();
  }
  catch (java.sql.SQLException sqe) {
   System.err.println("Något JDBC-problem uppstod.");
   return;
  }

  try {
   con.close();
  }
  catch (java.sql.SQLException e) {
   System.err.println("Kunde inte koppla ner.");
   return;
  }
 }
} // class JDBCTest


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005