Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 20.9.1: C-program med ESQL (s 390-391)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

exec sql begin declare section;
 static char sqlstate[6];
exec sql end declare section;

int main(void) {
 exec sql begin declare section;
  int nummer;
  varchar namn[11];
  varchar telefon[11];
 exec sql end declare section;

 exec sql whenever sqlerror goto error_exit;

 exec sql connect to 'min_nya_databas'
  user 'ROOT' using 'SpGlk2Az';

 exec sql declare person_cursor cursor for
  select nummer, namn, telefon
  from person;

 exec sql open person_cursor;

 printf("Personer:\n");
 while (1) {
  exec sql fetch person_cursor
   into :nummer, :namn, :telefon;
  if (strcmp(sqlstate, "02000") == 0)
   break; /* Slut på rader */
  printf("Nummer %d, med namnet %s "
      " och telefonnummer %s.\n",
      nummer, namn, telefon);
 }

 return EXIT_SUCCESS;

error_exit:
 fprintf(stderr, "Det har uppstått ett fel.\n");
 return EXIT_FAILURE;
}


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005