Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 18.5.4: Webbsida med RXML (s 341)

<html>
<head>
<title>Försäljning</title>
</head>

<body>

<h1>Försäljning</h1>

Hittills i år har vi sålt för

<emit source="sql" host="forsaljningsbasen"
query="select sum(Antal * Pris) as Summa
    from Forsaljning, Vara
    where Forsaljning.Vara = Vara.Id">
&_.Summa;
</emit>

kronor.

<p>

De tre bästa försäljarna:

<ol>

<emit source="sql" host="forsaljningsbasen"
query="select Forsaljare.Id, Forsaljare.Namn,
       sum(Antal * Pris) as Summa
    from Forsaljning, Vara, Forsaljare
    where Forsaljning.Vara = Vara.Id
    and Forsaljning.Forsaljare = Forsaljare.Id
    group by Forsaljare.Id, Forsaljare.Namn
    order by Summa desc limit 3">
<li>&_.Namn;, &_.Summa; kronor.</li>
</emit>

</ol>

</body>
</html>


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005