Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 18.5.1: Webbsida med PHP (s 338-339)

<html>
<head>
<title>Försäljning</title>
</head>

<body>

<h1>Försäljning</h1>

Hittills i år har vi sålt för

<?php
$db = mysql_connect("dbserver", "fbuser", "zSplor7zk");
mysql_select_db("forsaljningsbasen", $db);
$result =
 mysql_query("select sum(Antal * Pris) as Summa
        from Forsaljning, Vara
        where Forsaljning.Vara = Vara.Id", $db);
echo mysql_result($result, 0, "Summa");
?>

kronor.

<p>

De tre bästa försäljarna:

<ol>

<?php
$result =
 mysql_query("select Forsaljare.Id, Forsaljare.Namn,
        sum(Antal * Pris) as Summa
        from Forsaljning, Vara, Forsaljare
        where Forsaljning.Vara = Vara.Id
        and Forsaljning.Forsaljare = Forsaljare.Id
        group by Forsaljare.Id, Forsaljare.Namn
        order by Summa desc limit 3", $db);
while ($myrow = mysql_fetch_row($result)) {
 printf("<li>%s, %s kronor.</li>", $myrow[1], $myrow[2]);
}
?>

</ol>

</body>
</html>


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005