Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 18.3: CGI-program i Pike (s 334-336)

#!/usr/local/bin/pike

int main() {
 write("Content-type: text/html\r\n");
 write("\r\n");
 write("<html>\n");
 write("<head>\n");
 write("<title>Försäljning</title>\n");
 write("</head>\n");
 write("\n");
 write("<body>\n");
 write("\n");
 write("<h1>Försäljning</h1>\n");
 write("\n");

 Sql.sql db =
  Sql.sql("mysql://fbuser:zSplor7zk@"
      "dbserver/forsaljningsbasen");

 Sql.sql_result result =
  db->big_query("select sum(Antal * Pris) as Summa"
         " from Forsaljning, Vara"
         " where Forsaljning.Vara = Vara.Id");

 array row = result->fetch_row();

 write("Hittills i år har vi sålt för " + row[0] +
    " kronor.\n");

 write("\n");
 write("<p>\n");
 write("\n");

 result =
  db->big_query("select Forsaljare.Id,"
   " Forsaljare.Namn,"
   " sum(Antal * Pris) as Summa"
   " from Forsaljning, Vara, Forsaljare"
   " where Forsaljning.Vara = Vara.Id"
   " and Forsaljning.Forsaljare = Forsaljare.Id"
   " group by Forsaljare.Id, Forsaljare.Namn"
   " order by Summa desc limit 3");

 write("De tre bästa försäljarna:\n");
 write("\n");
 write("<ol>\n");

 while ((row = result->fetch_row()))
  write("<li>" + row[1] + ", " + row[2] +
     " kronor.</li>\n");

 write("</ol>\n");
 write("\n");
 write("</body>\n");
 write("</html>\n");

 return 0;
} // main


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005